სასტუმრო ბიზნესის ორგანიზება და SPA

პროგრამა:

 • სტუმართმოყვარეობის ინდუსტრიის საფუძვლები
 • სასტუმრო ბიზნესი
 • ტურისტული ბიზნესი
 • სასტუმრო ბიზნესის ეკონომიკა
 • მარკეტინგის საფუძვლები სასტუმრო ბიზნესში
 • მენეჯმენტის საფუძვლები სასტუმრო ბიზნესში
 • სასტუმროების ორგანიზაციული სტრუქტურა
 • სასტუმრო კომპლექსში კვების ორგანიზება
 • ბიზნეს კომუნიკაციის ფსიქოლოგია
 • ბიზნეს ეტიკეტი
 • ინგლისური ენა სასტუმრო ბიზნესში
 • პრაქტიკა სასტუმროებში – თბილისში და ბათუმში