საერთაშორისო ტურიზმის მენეჯერი

პროგრამა:

 • ტურისტული ბიზნესის ორგანიზება
 • სასტუმრო ბიზნესის მართვა
 • გიდობის საფუძვლები
 • ტურიზმის გეოგრაფია
 • დაზღვევა
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიები ტურიზმში
 • კომერციული და შრომითი სამართალი
 • მარკეტინგი ტურისტულ ბიზნესში
 • მენეჯმენტი ტურისტულ ბიზნესში
 • ტურისტული ბიზნესის სამართლებრივი საფუძველი
 • ბიზნეს ეტიკეტი ტურიზმში
 • ბიზნეს კომუნიკაციის ფსიქოლოგია
 • ინგლისური ენა ტურისტულ ბიზნესში