ოფის მენეჯერის თეორიული და პრაქტიკული კურსი

LogoStudy

ოფის მენეჯერის თეორიული და პრაქტიკული კურსი

ტუროპერატორი Capital Georgia Travel გთავაზობთ ოფის მენეჯერის მოსამზადებელ კურსებს.
ვის შეუძლია ჩვენთან სწავლა:
• ნებისმიერი პროფესიის ადამიანებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ იმუშაონ ორგანიზაციებში ოფის მენეჯერებად.

რა ბონუსებს ვთავაზობთ ჩვენს სტუდენტებს:
• თეორიული კურსის შემდეგ მსმენელები უფასო სტაჟირებას გაივლიან ჩვენსავე ორგანიზაციაში.
• სოციალური ქსელების მართვა პრაქტიკული და თეორიული – 3 ლექცია

კურსის თეორიული პროგრამა:

 • ოფისის მენეჯმენტის მიზნები და არსი თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით ორგანიზაციის მართვა, ორგანიზაციული მენეჯმენტი
 • მენეჯერის უნარ-ჩვევები
 • სამუშაოს დაგეგმვა, ორგანიზება, კონტროლი
 • მედია და ინტერნეტ განაცხადების მომზადება
 • საქმიანი შეხვედრები, ორგანიზაციებთან ურთიერთობა
 • საოფისე მასალების და მომსახურების ბიუჯეტირება
 • მდივან რეფერენტის შრომის ორგანიზაცია
 • ბეჭდები, შტამპები

კურსის პრაქტიკული პროგრამა:

 • პრინტერთან და სკანერთან მუშაობა
 • დოკუმენტურ ინფორმაციასთან მუშაობის კულტურა, თანამედროვე საქმის წარმოება – კომპიუტერზე შექმნიან და ააგებენ საოფისე დოკუმენტაციას, როგორიცაა: (ინვოისები, ხელშეკრულებები, ოქმები, განცხადებები, მიღება-ჩაბარების აქტები)

სურვილისამებრ შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენი ექსპრეს ორკვირიანი კურსი

კურსის პროგრამა:

 • პრინტერთან და სკანერთან მუშაობა
 • დოკუმენტურ ინფორმაციასთან მუშაობის კულტურა, თანამედროვე საქმის წარმოება – კომპიუტერზე შექმნიან და ააგებენ საოფისე დოკუმენტაციას, როგორიცაა: (ინვოისები, ხელშეკრულებები, ოქმები, განცხადებები, მიღება-ჩაბარების აქტები)

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მოგვწერეთ ელ. ფოსტაზე study2016@capitaltravel.ge

Комментирование запрещено