მენეჯმენტი და ტურისტული ბიზნესის ორგანიზება

პროგრამა:

ტურიზმი.

 • ტურიზმის კლასიფიკაცია
 • საერთაშორისო ტურიზმი
 • შიდა ტურიზმი
 • ტურიზმის სახეობები:
  • სამკურნალო
  • გამაჯანსაღებელი
  • კულინარიული
  • მომლოცველი
  • ღვინის
  • სამეურნეო

ტურისტი:
ტურისტების სახეობები მათი საქმიანობის და ცხოვრების სტილის მიხედვით.
ტუროპერატორი. ტურაგენტი

 • განმარტება
 • ტუროპერატორების სახეობა
 • სპეციფიკა
 • თანამშრომლობის საფუძვლები
 • თანამშრომლობის პირობები

სააგენტო ხელშეკრულება.

 • დაჯავშნის პირობები
 • ანულირების პირობების
 • შეცვლის პირობები
 • საჯარიმო სანქციები
 • გადახდის წესები

სააგენტოს საკომისიო – საპროცენტო ან ფიქსირებული თანხის სახით.

 • კატალოგების ანალიზი
 • ტუროპერატორების ვებ-საიტების ანალიზი და ონლაინ დაჯავშნა

ტურისტული პროდუქტი:

 • ტურისტული პაკეტი

ტური

 • ტურისტული პროდუქტის ფასი
 • ტურის ფასის ფორმირება
 • ტურისტული პროგრამების წაკითხვა
 • ტურისტებისთვის საჭირო ინფორმაციის მომზადება
 • ტურის გაანგარიშება
 • საეკსკურსიო პროდუქტის გაანგარიშება

სასტუმრო ბიზნესი:

 • სასტუმროების კლასიფიკაცია
 • სასტუმროების მსოფლიო ქსელები
 • სასტუმროების ოფიციალური ევროპული კლასიფიკაცია (ვარსკვლავების მინიჭება და შეიძლება იყოს გასაღები,
  გვირგვინი, ჩუსტები და ა.შ.). განთავსების ტიპი
 • საკვების ტიპი (კონტინენტური საუზმე, ვეგეტარიანული საკვები)
 • ხედი ფანჯრიდან
 • აბრევიატურები – შემოკლებები, რომლებიც გამოიყენება სასტუმროების დაჯავშნის საერთაშორისო პრაქტიკაში
 • სასტუმროს ფასების პოლიტიკა (სასტუმროს კატეგორია, სეზონი, პატარა სასტუმროებისთვის – კვირის დღე)
 • სასტუმროს სტრატეგია
 • კლიენტების ტიპი
 • ღია და დახურული ტარიფი
 • სწრაფი დაბინავება
 • საცხოვრებლის გაანგარიშება
 • სასტუმროს შექმნის კონცეპცია
 • სასტუმროს სახელშეკრულებო ურთიერთობის ტუროპერატორებთან და ტურისტული სააგენტოებათნ
 • დაჯავშნის პირობები
 • დაჯავშნის გაუქმება
 • განაცხადები
 • გაანგარიშების წესები
 • როგორ დავჯავშნოთ სასტუმროები საზღვარგარეთ

ტურისტული კომპანიების თანამშრომლობა ავიაკომპანიებთან

 • რეგულარული ფრენები
 • ჩარტერული ფრენები
 • ავია ბილეთის წაკითხვა
 • IATA და non-IATA კომპანიები
 • GDS სისტემები

ტურისტულ ბაზარზე ტურისტული კომპანიების თანამშრომლობა სხვა კომპანიენთან.

ტურისტული კომპანიის თანამშრომლობა ტურისტთან

 • სახელშეკრულებო ურთიერთობების დოკუმენტური გაფორმება
 • ხელშეკრულების პირობები
 • აუცილებელი პუნქტები
 • ყველა საჭირო დოკუმენტების ნუსხა
 • გაწეულ ტურისტულის მომსახურება ხელშეკრულება
 • გაწეულ საექსკურსიო მომსახურება ხელშეკრულება
 • ვაუჩერი ( მომავალი ტურის პროგრამა ავია/რკინიგზის ბილეთი, დაზღვევა – აუცილებლობის შემთხვევაში და ა.შ.)
 • საპასპორტო-სავიზო ფორმალობები საერთაშორისო ტურიზმში.

დაზღვევა

 • აუცილებელი დაზღვევა (სამედიცინო, რეპატრიაცია)
 • დამატებითი დაზღვევა (უბედური შემთხვევა, ბარგის მოპარვა/დაკარგვა, სასტუმროში არ შესვლა ან ფრენაზე არ გამოცხადება და ტურის ჩაშლა ადრეული დაჯავშნის შემთხვევაში)

ტურისტული კომპანიის დაფუძნების ორგანიზაციული პროცესი

 • ლიცენზირება
 • საბანკო გარანტია
 • ბიზნეს-გეგმა

თურისტული კომპანიის კონცეპცია
რომელი მაჩვენებლები უნდა იყოს გაკონტროლებული
პერსონალის მიმართ აუცელებელი მოთხოვნებები

მისია. მიზნები. კომპანიის სტრატეგია

 • SMART-მიზანი
 • SWOT
 • PEST
 • STEEPLE ანალიზები
 • გონებრივი შტურმი (ბრეინსტორმინგი)
 • მატრიცა BKG
 • ანსოფის მატრიცა
 • მოლაპარაკებების სწორი წარმართვა
 • მოტივაცია
 • ეფექტური ხელმძღვანელობა

4P, 7P, 4C მარკეტინგი

 • კლიენტის მომსახურების მეთოდების ევოლუცია 80/20

გაყიდვების ეფექტურობა

 • კონტაქტების დამყარება
 • პირველი შთაბეჭდილება
 • პირველი შთაბეჭდილების კომპონენტები
 • კითხვები
 • აქტიური მოსმენა
 • პრეზენტაცია
 • საწინააღმდეგო აზრების მოსმენა
 • შეთანხმების მიღწევა
 • სტერეოტიპული აზროვნება
 • როგორ არ ვაწყენინოთ კონკურენტებს

პრეზენტაცია და საკუთარი თავის წარდგენა