Ureki 和Grigoleti

ურეკი
Ureki和Grigoleti以其黑色,略带磁性的沙子而闻名,据说它具有治疗功效,而相比之下,佐治亚州的大多
数海滩度假村都是用砾石制成的。 这里有3 *家酒店,宾馆,小咖啡馆。 Ureki主要以带孩子的家庭度假而
闻名。

  • Пляж в Уреки
  • Туры в Уреки
  • Уреки Грузия
  • Уреки
  • Гостиница в Уреки

Комментирование запрещено